Ingia / Jisajili
Sera ya Faragha/Privacy Policy
  • Taarifa zote zinazokusanywa kwenye tovuti ni kwa matumizi ya tovuti hii tu
  • Hatutauza wala kutuma taarifa zako kwa mtu mwingine bila taarifa kwako
  • Ukijisajili na kupakia wimbo, jina lako pamoja na namba ya simu vinaweza kuonekana kwenye tovuti
  • Tutatumia namba yako ya simu na email address kuwasiliana nawe pale itakapohitajika
  • Ukitaka kufuta taarifa zako wasiliana nasi kwa kubofya hapa